eOdpady

Wyspecjalizowany portal dla gmin. Jego celem jest zautomatyzowanie raportowania w czasie rzeczywistym przez firmy świadczące usługi wywozu nieczystości.

PSZOK

Przejmij kontrolę nad odpadami, które mieszkańcy pozostawiają w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów. Pracownik PSZOK zaraportuje: kto, co, kiedy oraz w jakich ilościach oddał do utylizacji poza miesięczną zbiórką odpadów organizowaną w workach i pojemnikach.  

Punkty
odbioru

Opcja dowiezienia odpadów do PSZOK jest usługą poza standardowym harmonogramem. Codzienna praca firm wywozowych to jednak praca na punktach odbioru i harmonogramie wywozu nieczystości. Portal eOdpady to baza punktów odbioru, które zaczytujemy z gmin, na potrzeby firm wywozowych. Wystarczy, że sprawdzisz czy wszystkie punkty odbioru są widoczne w Twoim systemie.

Harmonogram

Po weryfikacji punktów odbioru zostaje nam nadanie odpowiedniej cykliczności pracy. Jej odwzorowanie znajdziemy w harmonogramach. W eOdpadach możemy tworzyć harmonogramy o różnej specyfice. Uwzględniające frakcję oraz grupę odpadów.

Harmonogramem złożonym zaplanujemy cykliczne odbiory dla określonej trasy z uwzględnieniem częstotliwości (konkretna data lub dzień tygodnia) oraz moment początku i końca harmonogramu dla trasy.

Praktyka pokazuje, że stykamy się też z sytuacjami, które wymagają ponad standardowego podejścia. Do takich posłuży nam harmonogram prosty. W nim zaplanujemy np. ustawienie kontenera na odpady budowlane.

Zaplanuj
trasę

Powoli wszystko zaczyna układać się w całość. Mamy kontrolę nad pracą PSZOK, wiemy skąd odbierać odpady, wiemy kiedy. Czas na tej podstawie zaplanować trasę. Będzie to o tyle przyjemne, że mając zdefiniowane sektory i frakcję kilkoma kliknięciami zaplanujemy całą trasę.

Słowniki

Pracę portalu eOpdady wspiera część słownikowa, która:

 • zawiera klasyfikację kodów odpadów,
 • wykaz dni świątecznych, wolnych od pracy,
 • pozwala zdefiniować frakcję odpadów.

To wszystko daje nam doskonałe narzędzie do:

 • planowania,
 • kontroli,
 • oraz prowadzenia niezbędnej analityki.

Raporty
i zestawienia

Analityka wpisana w portal eOdpady poprowadzi nas przez sprawozdania dotyczące masy odbieranych odpadów oraz recyklingu papieru, metali, szkła i tworzyw sztucznych.

Wygeneruje również zestawienia zbiorcze dla odbiorów w danej miejscowości. Pokazując frakcję oraz liczbę odbiorów dla miejscowości czy ulicy. Bądź zestawienie pojemników na wybranej kartotece klienta.

Integracja

Eodpady to doskonały przykład tego czym jest integracja. Pozwala on zaangażować w jego funkcjonowanie wielu uczestników. Dając każdemu wymierne korzyści z aktywnego korzystania z portalu.

Firma wywozowa otrzymuje zdefiniowaną bazę punktów odbioru oraz pełną klasyfikację odpadów. Czerpie te dane z modułu Odpady, którym zarządza gmina. W ten sposób portal eOdpady staje się narzędziem do planowania, realizacji i raportowania pracy firmy wywozowej oraz kontrolowaniem jej wykonania przez gminę.  

Gmina

Gmina- przyjmuje on-line wnioski mieszkańców związane z wywozem odpadów i informuje mieszkańców o terminach wywozu. Zyskuje kontrolę nad wywozem nieczystości w tym nad raportami nt wywozów niezbędnymi do prawidłowego rozliczania. Otrzymuje dane analityczne na podstawie, których rada gminy może podjąć decyzję o cenie wywozu nieczystości.

Mieszkańcy

Mieszkańcy są trzecią stroną, która korzysta na integracji portalu eOdpady, gminnego programy Odpady (ADAS) oraz portalu e-obywatel.

Portal e-Obywatel pozwala mieszkańcom na złożenie deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi (przeanalizuje i zatwierdzi je gmina w Odpadach Adas. Zobaczy firma wywozowa w punktach odbioru).

Poprzez powiadomienia oraz podgląd najbliższego i kolejnego planowanego wywozu pozwala mieszkańcom być na bieżąco z harmonogramem wywozów (informacja z eOdpadów, w przekazaniu której pośredniczą Odpady ADAS). Dzięki czemu usprawniamy komunikację w odbiorcą końcowym i minimalizujemy sytuację, w których mieszkaniec zapomni wystawić pojemnika.

Zadzwoń teraz


  TENSOFT Sp. z o.o.
  Systemy AdAS

  Park Naukowo Technologiczny
  ul. Technologiczna 2
  45-839 Opole

  NIP: 754-27-13-438
  REGON: 532303125

  TENSOFT Sp. z o.o.
  System Dokus/ e-Obywatel

  Polityka RODO

  Bądźmy w kontakcie

  Internetowy Serwer Danych Przestrzennych

  Geoportal Toolkit (GPT)

  System Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA)

  System Zintegrowanej Obsługi Planowania Przestrzennego (SZOPP)